דף הבית אודות האיגוד תחומי פעילות קישורים צור קשר טיפול בפסולת בנין וגזם שינוי תנאי סף
איגוד ערים
עובדי האיגוד ותפקידהם

 
 מנהלת האיגוד-  מירב בלחסן
 רכז שפכים,חומ"ס-  יניב תם
 רכזת תכנון סביבתי ורישוי עסקים-  אילנה אביעד
 רכז אגרואקולוגיה,פיקוח ופניות ציבור-  יניב תם 
 רכז איכות אוויר ,קרינה ומיחזור-  יניב תם
   
 הנהלת חשבונות-  בשמת שמואלי
 מזכירת האיגוד ועוזרת אדמיניסטרטיבית-  בשמת שמואלי
 מנהל אתר סילוק פסולת חרובית-  בקרוב...
 

בניית אתרים