דף הבית אודות האיגוד תחומי פעילות קישורים צור קשר טיפול בפסולת בנין וגזם שינוי תנאי סף
איגוד ערים
איכות אוויר, קרינה לא מייננת ומיחזור

איכות אוויר

 

v        מניעת זיהום מתהליכים כימיים ותהליכים אחרים מעקב שוטף אחר הפעילות במפעלים ובחינת פתרונות לפי תהליכים לגופו של עניין.

v       הכנת המלצה לרשות המקומית לגבי קליטת מפעל בתחום איכות אוויר וכן קביעת תנאים ברישיון עסק.

v        מעקב אחר ביצוע דיגום ארובות במפעלים והוצאת דרישות בהתאם לעמידה בתקנים.

v        מעקב ניטור סביבתי ריכוז נתונים מתחנות הניטור וביצוע מעקב עליהם.

v        הוצאת חוו"ד לרשויות לעניין אסבסט במוסדות ציבור ומוסדות חינוך.

v        טיפול בפניות ציבור לעניין איכות אויר, ריחות ומפגעי אסבסט.

 

 

        קרינה

 

v        מעקב ופיקוח אחר הקמתם של אתרי שידור סלולאריים והפעלתם בהתאם להיתרי הקמה.

v      ביצוע מדידות קרינה אלקטרומגנטית מאתרי שידור סלולאריים ושדה מגנטי מרשת החשמל   והוצאת דוחות בהתאם.

v      מעקב ופיקוח על עוצמות קרינה אלקטרומגנטית מ-170 אתרי שידור סלולאריים ברחבי רשויות האיגוד ע"י קבלת דוחות, בדיקתם והוצאת דוח שנתי לרשויות.

v        טיפול בפניות ציבור לעניין קרינה וראדון.

 

 

מיחזור

 

v      מתן חוו"ד והוצאת דרישות בנושא מיחזור פסולת בתוכניות למבני תעשיה ומסחר.

v      ריכוז נתונים והכנת דוחות בדבר כמויות פסולת ומיחזור ברשויות.

v      מתן ייעוץ לרשויות המקומיות בדבר ביצוע פרויקטי מיחזור ובהגשת בקשות מימון לסיוע.

 

 

ניהול מערכת האיכות באיגוד

v      ניהול מערכת האיכות באיגוד להסמכתו- ISO 9001

בניית אתרים