דף הבית אודות האיגוד תחומי פעילות קישורים צור קשר טיפול בפסולת בנין וגזם שינוי תנאי סף
איגוד ערים
תכנון סביבתי ורישוי עסקים

v     השתתפות ב- 5 ועדות מקומיות לתכנון ובניה כנציגת השר לאיכות הסביבה.

v     ליווי וניסוח הוראות סביבתיות בתכניות בניין עיר.

v     בדיקת תוכניות ומתן הנחיות ודרישות בשלב היתר הבניה.

v     טיפול בשלב אכלוס מבנים וטיפול ברשיונות עסק.

v     בדיקת תסקירי השפעה על הסביבה במקביל למשרד לאיכה"ס מחוז מרכז.

v     דרישה להכנת חוות סביבתיות, בדיקתם ואישורם.

v     טיפול בהתנגדויות תושבים לתכניות הנידונות בועדות המקומיות.

v     מוסמכת לטפל ברשיונות עסק מקטגוריה C על ידי המשרד לאיכה"ס

v     ריכוז וטיפול בנושא רישוי עסקים בעבודה משותפת עם רכזי האיגוד ומול המשרד לאיכה"ס, מחוז מרכז.

v     טיפול בנושא אנטנות סלולריות בעבודת הרישוי (הקמה והפעלה) מול רשויות האיגוד.

v     קידום וליווי פרוייקטים מיוחדים.

בניית אתרים