דף הבית אודות האיגוד תחומי פעילות קישורים צור קשר טיפול בפסולת בנין וגזם שינוי תנאי סף
איגוד ערים
שפכים תעשיתיים, חומרים מסוכנים

תעשיות

 

v        הכנת המלצה לרשות המקומית לגבי כניסת מפעלים חדשים לאזור התעשייה שבתחומה.

v        בדיקת ביצוע דרישות האיגוד ע"י המפעל,וקביעת תנאים ברישיון העסק.

v        פיקוח על פעילות המפעל, זיהוי מקורות העלולים להוות מפגעים סביבתיים

v       פיקוח ובקרה על כ- 176 מפעלים ועסקים ברחבי רשויות האיגוד במסגרת תנאי רישיון העסק

 

 

   חומרים מסוכנים

 

v        פירוט התניות למחוז בהם המפעל חייב לעמוד כתנאי לקבלת היתר רעלים.

v       ביקורים שוטפים בכ- 110 מפעלים המאחסנים חומרים מסוכנים והעושים בהם שימוש בתהליכי הייצור שלהם       

v      ביקורות פתע ותרגול צוותי חומ"ס במפעלים.

v       ביצוע כוננות חומ"ס לתמיכה לוגיסטית לכוחות החירום ע"י עובדי האיגוד שהוכשרו למטרה זו.

 

   שפכים תעשייתיים, עירוניים וחקלאיים

 

v       פיקוח ובקרה על כ- 60 מפעלים אשר מזרימים שפכים תעשייתיים, ע"י ביצוע דיגום אקראי.

v        מתן יעוץ ועזרה מקצועית לרשויות אשר בתחומן השפכים מוזרמים לשפדן.

v        בדיקת תוכניות לטיפול בשפכים המוגשות ע"י בעלי המפעלים לקבלת רישיון העסק.

v        פיקוח על איכויות הקולחים ממכוני הטיהור שברחבי הרשויות האיגוד.

 

בניית אתרים