דף הבית אודות האיגוד תחומי פעילות קישורים צור קשר טיפול בפסולת בנין וגזם שינוי תנאי סף
איגוד ערים
תחומי פעילות

מטרות

 1. עיצוב וגיבוש מדיניות אזורית בנושא איכות הסביבה
    ותיאום אסטרטגיה בין הרשויות ביישום תכניות סביבתיות.
2. תכנון סביבתי ופיתוח בר קיימא.
3. פתוח מיזמים ופרוייקטים לסילוק וצמצום הפסולת
    ברשויות האיגוד.
4. ייעוץ ותמיכה לקידום ופיתוח יוזמות ברשויות האיגוד.
5. פיתוח ויישום תוכניות לימוד להעמקת המודעות לנושאי
    איכה"ס בקרב תושבי  הרשויות בכלל ותלמידי מוסדות
    החינוך בפרט.
6. טיפול בנושאי איכה"ס: רישוי עסקים, איכות אוויר,
    איכות המים, רעש, שפכים, חומרים מסוכנים, ריחות,
    יתושים, קרינה, מיחזור, פניות תושבים למניעת
    מפגעים סביבתיים עפ"י פניות תושבים.

יעדים

- פיקוח ובקרה על מתקני תשתית, מפעלי תעשייה ועסקים- לצמצום מזהמים וגורמי סיכון
- פיקוח ובקרה להקטנת זיהום אוויר ומטרדי ריחות מתעשייה
- הקטנת העומסים האורגניים משפכי תעשיות, והקטנת מזהמים מינרלים משפכי המפעלים
- טיפול פיקוח ובקרה בנושא מוקדי שידור סלולריים וקרינה מרשת החשמל
- יעוץ ומתן חוות דעת בנושא אקוסטיקה ורעש
- הגדלת כמויות פסולת למיחזור- במטרה לצמצם פסולת להטמנה
- חינוך והעמקת מודעות ומעורבות הציבור בפעילות למען הסביבה
- טיפול בפניות ציבור, להקטנת מפגעים סביבתיים
- שמירה על משאבי טבע ונוף
- פיקוח ואכיפה לצמצום השלכת פסולת בניין בשטחים פתוחים
- הפחתת מזהמים וגורמי סיכון בסקטור החקלאי
- טיפול ומניעת דגירת יתושים
- ניהול מערכת איכות באיגוד עפ"י תקן 9001  
- גיוס משאבים כספיים מהמשרד לאיכה"ס באמצעות הגשת בקשות במסגרת קול-קורא
- ניהול תקציבי עפ"י מדיניות ההנהלה

בניית אתרים