דף הבית אודות האיגוד תחומי פעילות קישורים צור קשר טיפול בפסולת בנין וגזם שינוי תנאי סף
איגוד ערים
דבר מנהלת האיגוד

איגוד ערים לשמירה על איכות הסביבה "דרום יהודה" פועל למען הגשמת מטרותיו ויעדיו בשמירה על איכות הסביבה ואיכות החיים.

 

הנהלת האיגוד מקצה את המשאבים הדרושים להעלאת  הנושא הסביבתי אל מקומו הראוי בסדר היום הציבורי. באמצעות עובדיו המקצועיים בתחומים השונים, עומד האיגוד, על המשמר יום יום, למניעת מטרדים ומפגעים בתעשייה, שפכים, רעש, חומרים מסוכנים, איכות אוויר, קרינה, אקולוגיה חקלאית

ויתושים.

 

בשנים האחרונות קיבל החינוך לאיכות סביבה תנופה משמעותית. ביוזמת האיגוד מתקיימת פעילות עניפה לחינוך סביבתי בבתי הספר ובקהילה ברחבי רשויות האיגוד.

 

 אחת הבעיות הסביבתיות איתן מתמודדת מדינת ישראל היא נפחי הפסולת האדירים שהחברה הישראלית מייצרת. איגוד ערים לאיכות הסביבה "דרום יהודה" שם לעצמו מטרה מרכזית להתמודד עם בעיית הפסולת ברשויות האיגוד ומציאת פתרונות למיחזורה.

 

האיגוד אחראי על תפעול אתר להטמנת פסולת  ביתית "חרובית" ועל שיקום אתר להטמנת פסולת ביתית "רתמים" שנסגר ביוני 2003.

 

באמצעות אתר זה אני מתכבדת להציג בפניך את מגוון הפעולות בהם עוסק האיגוד לקידום ושמירה על איכות הסביבה והחיים.

 

                                                                            מירב בלחסן

                                                                             מנהלת האיגוד
בניית אתרים