אסבסט

מהו אסבסט?

האסבסט הוא שם כולל לקבוצת מינרלים טבעיים בעלי מבנה גבישי בצורה של סיבים דקים, ארוכים ונפרדים, הנבדלים זה מזה בהרכבם. סיבי האסבסט חזקים מאוד, הם עמידים בפני אש, חום, קורוזיה, כוח מכני חזק, כימיקלים ומאופיינים באורך חיים רב. תכונות ייחודיות אלה, בשילוב מחיר נמוך, הן שהביאו את האסבסט לשימוש במגוון רחב ביותר של חומרי בידוד תרמי, בידוד אקוסטי, חומרי חיכוך וחומרי בנייה במשך תקופה של מעל 100 שנה.

בעבר נעשה באסבסט שימוש רב במוצרי בנייה. כיום, השימוש בו הולך ומצטמצם לאחר שהתברר כי בתנאים מסוימים הוא עלול להיות מסוכן מאוד לבריאות. עם זאת, במקומות רבים עדיין ניתן למצוא מוצרים או מבנים מאסבסט.

אסבסט צמנט

מדובר על שילוב של המינראל הנבחר ביחד עם מלט (צמנט). חומר זה, בצורה זו, היה בשימוש נרחב מאוד בארץ  בין היתר שימש לבניה של מפעלים, לולים ואף בבניה למגורים. ניתן למצוא עד היום גגות, צינורות וחיפויים שונים שעשויים מחומר זה.

כאשר מדובר על מוצרים מתוחזקים, שאינם מתפוררים, הסכנה מעטה יחסית. עם זאת, במידה ונעשות עבודות שונות כגון קדיחה, כאשר החומר חשוף לזעזועים טבעיים כמו רעש אדמה או כאשר חלים תהליכי בלאי טבעי, גורם הדבר לפיזור של אבק רעיל שמזיק מאוד בחשיפה ממושכת.

אסבסט פריך

נחשב להרבה יותר מסוכן ולרוב מחייב פינוי מוקדם ככל האפשר. כאן מדובר על שימוש במוצרי אסבסט באופן פחות יציב, לעיתים מפורר ואף חשוף לאוויר. סוג זה היה מצוי בשימוש רב גם במבני ציבור וספריות, כחומר בידוד בהתזה ישירה, בקירות ותקרות אקוסטיות ובמפעלים שונים.

מתי אסבסט הופך למסוכן?

כאשר הוא מתפורר ומשתחררים ממנו סיבים לאוויר. לדוגמה, כאשר ניתן להבחין בפליטת אבק כתוצאה מעבודות אסבסט, כאשר אסבסט צמנט שרוף או שבור במידה ניכרת, כאשר אסבסט פריך חשוף לאוויר או כאשר מצבור פסולת אסבסט חשוף לאוויר. כל המקרים הללו מוגדרים כמפגע אסבסט.

הגורמים המסוכנים במוצרי האסבסט הינם סיבי האסבסט, אשר גודלם כה קטן עד שהגוף אינו מסוגל לזהותם ולהיפטר מהם. הסיבים הינם ‘נשימים’ ועלולים לחדור לריאות וכתוצאה מכך עלולים להתפתח סרטן ומחלות ריאות קשות. עם זאת, יש להדגיש כי מוצרי אסבסט במצב תקין אינם מהווים סכנה לבריאות.

מדוע מטמינים אסבסט?

ננקטים צעדים רבים בכדי להפחית את השימוש באסבסט באופן ניכר. בין היתר נקבעו הגבלות על יבוא חומר זה, על צורותיו השונות, וכן על השימוש בו ביצירת מוצרים שונים ובבניית מבנים.

בנוסף לזאת, מבוצעים מהלכים רחבי היקף של פירוק מבנים וחלקי מבנים (כגון גגות, מרזבים, תקרות אקוסטיות, רעפים) אשר כוללים בתוכם ריכוז של אסבסט בשיעור גבוה או מסוג המכונה “פריך”.

המטרה העיקרית של פעולות אלו היא להפחית ככל שניתן את המקרים של פיזור סיבי האסבסט ואבק שמקורו בחומר זה. סיבים אלה מגיעים לגודל זעיר ביותר, שנשאף בקלות לריאות. עם הזמן מצטברים סיבים כאלה בגוף (שכן הם אינם מתכלים) ויוצרים מגוון רחב של בעיות רפואיות כמו מחלות כרוניות, הפרעות נשימה ובעיות אחרות.

פעילות מורשית

על פי החקיקה הנוגעת למפגעי אסבסט  בישראל נקבע שכל אדם אשר מבצע פעולות שונות הקשורות בחומר זה חייב להיות מוסמך לכך ולקבל רישוי מתאים. גם פעולות של שינוע לאתרי הפסולת וכן הטמנה של חומרי בניין ופסולת אחרת המכילה אסבסט נחשבות לפעולות המצריכות אישור ופיקוח.

*המידע לקוח מאתר המשרד להגנת הסביבה