גז מטמנות

מה הקשר בין מטמנת פסולת, ייצור גז וההשפעה על הסביבה? 

על ידי יצור גז מפירוק הפסולת הביתית נוצר גז מתאן המשמש להפקת חשמל ירוק, כלומר חשמל המיוצר על ידי ניצול של אנרגיות מתחדשות, כגון רוח ומים או לחלופין חשמל המיוצר על ידי ניצול של תהליך אחר, כמו הטמנת פסולת  בניגוד לייצור החשמל הנפוץ המופק בתהליך של שריפת פחם. אתר “חרובית” פועל לייצור גז לצורכי הפקת אנרגיה לחשמל.

ייצור גז במטמנת חרובית

בחרובית נבנית תחנת כח עם יכולת ייצור של 1.5 מגה ואופק להגדלה. 

כיצד מתקיים תהליך הייצור? 

הגז עובר תהליך ניקוי מגזים, העלולים להזיק למנועים, כגון: סילוקסן ו h2s, זאת בעזרת סקראברים והורדת הטמפ’ וסילוק החומרים הנ”ל. לאחר מכן, הגז נכנס למנועי ה wakusha היודעים לעבוד בסוגי תערובות שונות ובעלי תערובת ענייה. המנועים המכאניים מסובבים שני מחוללים המייצרים 800kva כל אחד ומסנכרנים את החשמל לרשת ההולכה של חברת החשמל. חשוב לציין כי ע”י ייצור החשמל נמנעת שריפת הגז בלפיד ונוצרת אנרגיה נקייה.
הפרויקט מבוצע ע”י חברת בי.או. טי איכות הסביבה.

מהו גז מטמנות?

אחד התהליכים הטבעיים המתרחשים במטמנות ובאתרי פסולת הוא תהליך פירוק החומר האורגני. בתהליך זה המרכיבים האורגניים מתפרקים על ידי מיקרואורגניזמים בסביבה אנאירובית, תוך יצירת תוצרי לוואי שונים, ביניהם תערובת הביו-גז. תערובת זו מכילה בעיקר פחמן דו-חמצני ומתאן – גז פחמימני דליק, אשר מקנה לביו-גז יכולת בעירה ואשר מתפרק בשריפה לפחמן דו-חמצני ומים.

בנוסף לכך, גזי המתאן והפחמן הדו-חמצני תורמים באופן שלילי ל”אפקט החממה” בעת פליטתם לאטמוספירה. ניתן לנצל תכונת הדליקות של המתאן לצורך שימוש הביו-גז כחומר דלק בדומה לגז טבעי או גפ”מ (LPG).

איך זה עובד?

פסולת עירונית מכילה כ- 150 עד 250 קילו של פחמן אורגני לטון. חומרים אלה מתכלים ביולוגית במעבה אתר הטמנת הפסולת ומומרים על ידי מיקרואורגניזמים לגז מטמנות. הפקת הגז מתבצעת על ידי שאיבתו מצינורות שהונחו בגוף מטמנת הפסולת, ניקוי הגז והזרמתו למנועי גז ליצור חשמל. החשמל מוזרם בדרך כלל לרשת החשמל הארצית וזוכה לפרמיה מיוחדת ליצור חשמל נקי.

תכונות ותועלות

מנועי הגז  לגז המטמנות תוכננו במיוחד לפעול בעומס מלא עם יעילות גבוהה, למרות הערך הקלורי הנמוך, יחסית לגז טבעי, והתנודות באיכות ולחץ הגז.