דבר יו"ר האיגוד

“אני מאמין במעורבות, שותפות וחינוך להגנה על הסביבה

איגוד ערים לאיכות הסביבה פועל לתת שירות לרשויות המקומיות החברות בו ולתושביהן וכן, לגופים נוספים במרחב.

מטרת הפעילות הנה לתת את השירותים הנחוצים לפינוי פסולת והטמנתה, מניעה וטיפול במפגעים סביבתיים, פיקוח ובקרה על עסקים ומפעלים ובכך, להבטיח את שלומו ובריאות של הציבור, לצד ביצוע פעולות לשיפור איכות החיים של התושבים.

כחלק מפעילותי במרחב העירוני, אני מאמין כי מעורבות ושותפות של כלל הגורמים היא הדרך הנכונה והיעילה להשיג מטרות אלו. על כן, שמתי לי למטרה להגביר את המעורבות בכלל ואת תחום החינוך בפרט, כחלק מרצון לחבר את הציבור לסביבה שבה הוא מתגורר ולרתום אותו לטיפוחה.

תודתי למשרד להגנת הסביבה, לחברי המליאה, למנכ”ל ולצוות עובדי האיגוד, על עשייתם למען איכות החיים במרחב.

 

לרשותכם,

עו”ד יניב מרקוביץ’,

יו”ר איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה,

סגן ראש העיר רחובות, מחזיק תיק חזות העיר