דבר מנכ"ל האיגוד

“האיגוד פועל באופן יזום ושוטף לשיפור איכות החיים והסביבה”

איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה פועל באופן יזום ושוטף לשיפור איכות החיים והסביבה, תוך ביצוע פעולות למניעת מפגעים בשטחים הפתוחים, לבקרה ופיקוח על מפעלים תעשייתיים ועסקים הפועלים בשטחי הרשויות וכן, כנגד גורמי זיהום תברואתי, שמקורם הן בגורם האנושי והן בגורם הסביבתי.

בין היתר, האיגוד פועל בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה והרשויות המקומיות, לעידוד ההסברה הציבורית, אכיפה ושיפור מתמיד בתחומי ההדברה, שפכים, הגנה על מקורות המים, מניעת מטרדי ריח וזיהום אוויר ועוד.

כמו כן, האיגוד נותן מענה ייחודי להטמנת פסולת לרשויות החברות בו ולגופים נוספים- ובכך פועל לטיפול מיטבי בפסולת, לצד פעולות להגנה על הסביבה.

פעילות האיגוד מתבצעת בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, הרשויות המקומיות וחברי מליאת האיגוד וצוות עובדי האיגוד, ואני מבקש להודות לכל השותפים.

ביחד נמשיך לשפר את המענה לציבור ולפעול להעלאת איכות החיים ושמירה על הסביבה.

 

לשירותכם,

אביתר הראל,

מנכ”ל איגוד ערים לאיכות הסביבה דרום יהודה