פניות הציבור

פניות ציבור ותלונות מטופלות באיגוד אך ורק לאחר שהגיעו ממוקדי 106 של הרשויות המקומיות ומענף פניות הציבור במשרד להגנת הסביבה, מחוז מרכז ברמלה.

הליך הטיפול בפנייה המתקבלת באיגוד ממוקדי שירות הציבור

קבלת הפנייה במייל
בדיקה ושיחה טלפונית עם המתלונן להבנת מהות התלונה ופרטים מזהים נוספים.
יציאה לסיור במקום בליווי נציג הרשות המקומית לבדיקת התלונה.
הוצאת דוח סיור ודרישות לתיקון ליקויים לרשות המקומית ולבעל העסק/נשוא התלונה לביצוע דרישות כולל לוז לביצוע, בהתאם לצורך.
בדיקת ביצוע בפועל של הדרישות.
בדיקה עם הפונה אודות המענה שקיבל ומיגור המטרד.
סגירת התלונה.

*פניות אנונימיות לא תטופלנה.

ליצירת קשר עם מחוז מרכז- המשרד להגנת הסביבה

מנהל מחוז מרכז- גדעון מזור

טלפון- 08-9788815

פקס- 08-9229135

gideonm@sviva.gov.il

 מרכזת פניות הציבור – מחוז מרכז

מרים אייל – מונדרי

טלפון- 073-2733255

פקס- 08-9229135

pniotmerkaz@sviva.gov.il

שם הקובץ

סוג

משקל

  • חוזר מנכ"ל משרד החינוך – מערכות הגברה בבתי ספר

PDF

25kb

  • • הנחיות להקמה ווהפעלה בתנורי עצים (אח/קמין)

PDF

280kb