תעשייה וחומרים מסוכנים

האיגוד פועל למניעת והפחתת מפגעים סביבתיים העלולים להגרם כתוצאה מפעילות  המפעלים הנמצאים בשטחי הרשויות המקומיות באיגוד. תחומי הפעילות כוללים טיפול בשפכים תעשייתיים, זיהום אוויר, פסולת תעשייתית, רעש בלתי סביר ואירועי חומרים מסוכנים (חומ”ס).

הטיפול מתבצע הן בתחום רישוי העסקים של המפעלים והעסקים באזור והן באמצעות פיקוח שוטף שמבצע האיגוד בשיתוף עם המשרד להגנ”ס (המשרד להגנת הסביבה).

הפיקוח בתעשיות נעשה מתוקף תנאי רישיון העסק.

חומרים מסוכנים במרחב האיגוד

במרחב האיגוד פועלים כ-200 מפעלים ועסקים קטנים העוסקים בחומרים מסוכנים. ביניהם מפעלים מסוגים שונים, כגון מפעלי מזון המשתמשים באמוניה למערך הקירור, מפעלים כימיים, מפעלים המבצעים טיפולי שטח וציפוי מתכות, מפעלי מעגלים מודפסים. בנוסף, בתחומי האיגוד עסקים נוספים המשתמשים בחומ”ס (חומרים מסוכנים), כגון בריכות שחיה, מתקנים לטיפול במים וקולחין, מחסני הדברה ועוד.

חומרים מסוכנים במרחב האיגוד

במרחב האיגוד פועלים כ-200 מפעלים ועסקים קטנים העוסקים בחומרים מסוכנים. ביניהם מפעלים מסוגים שונים, כגון מפעלי מזון המשתמשים באמוניה למערך הקירור, מפעלים כימיים, מפעלים המבצעים טיפולי שטח וציפוי מתכות, מפעלי מעגלים מודפסים. בנוסף, בתחומי האיגוד עסקים נוספים המשתמשים בחומ”ס (חומרים מסוכנים), כגון בריכות שחיה, מתקנים לטיפול במים וקולחין, מחסני הדברה ועוד.

מהו חומר מסוכן?

חומר שיש בו כדי לסכן חיי אדם או בריאותו או לגרום נזק לסביבה או לרכוש. ההגדרה של חומר מסוכן ב”חוק החומרים המסוכנים” הינה “רעל או כימיקל מזיק”, כאשר רעל הינו:  “כל חומר מן החומרים המפורטים בתוספת השנייה בין בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בחומרים אחרים”.

לפי הגדרה זו, בה לא מוגדרים כמויות ו/או ריכוזים גם קולה (המכילה חומצה זרחתית), מלפפונים חמוצים (המכילים חומץ) ובירה או יין (המכילים אלכהול) נחשבים לרעל ומכאן גם לחומר מסוכן. לכן נוספו “תקנות סיווג ופטור” – בתקנות אלו פטרו רעלים עד כמות או ריכוז מסוימים מעמידה בדרישות חוק החומרים המסוכנים.

מטרת הפיקוח על חומרים מסוכנים

צמצום רמת הסיכון לסביבה ולאדם מחומרים מסוכנים עד לרמה מינימלית של סיכון לפרט ולסביבה, ולמניעת נזקים ופגיעה בסביבה ובאדם מתוצרי הלוואי של השימוש בחומרים מסוכנים.

הפיקוח בנושא החומרים המסוכנים כולל:

  1. מעקב ובקרה על אחסון חומרים מסוכנים למניעת אירועי חומרים מסוכנים במפעלים.
  2. מעקב ובקרה על אחסון פסולות מסוכנות, ועל סילוק נאות של פסולת מסוכנת.
  3. טיפול באירועי חומרים מסוכנים ברמת המפעל: האיגוד מפקח על מוכנות המפעל לטיפול באירועי חומ”ס. כל מפעל העוסק בחומרים מסוכנים מחויב להגיש תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות חומ”ס. המפעל מחוייב להקים צוות מפעלי לטיפול באירועי חומרים מסוכנים, לצייד אותו בציוד מתאים ולתרגל אותו.
  4. הפיקוח נעשה בעת סיורים במפעלים, והמפעל מחויב לעמוד בחוקים הנוגעים לחומרים מסוכנים ולפסולת מסוכנת, בתנאי היתר הרעלים ובתנאים לרישיון עסק.

מהו אירוע חומרים מסוכנים?

אירוע שבו חומר מסוכן יצא משליטת מערכות יעודיות, תהליכים, או שליטתו של אדם. באופן גס, ניתן לחלק את החומרים המסוכנים לשתי קבוצות עפ”י המאפיין הפוטנציאלי של התקריות: חומרים רעילים וחומרים דליקים ו/או נפיצים. במקרה הראשון, התקריות מאופיינות ע”י פיזור של חומרים רעילים לסביבה ויכולים לגרום נזקים בריאותיים ופגיעה בסביבה כגון פגיעה ביבולים חקלאיים ובמקורות מים וכד’. פיזור החומרים הרעילים לסביבה תלוי בתכונות החומר ובתנאי מזג האוויר. במקרה השני, הנזקים לאדם העלולים לקרות כתוצאה מדליקה או התפוצצות הם כוויות או פגיעות פיסיות כתוצאה מגלי הלם. ייתכנו תקריות המשלבות את אפקטים משני הסוגים: במהלך שריפה עלולים להיווצר ארוסולים רעילים שיתפזרו בסביבה.

ריחות

טיפול בריחות מבוצע בשני אופנים:

  1. הליך רישוי עסקים בחוות דעת לעסק/מפעל.
  2. כאשר ישנן תלונות על מטרדי ריחות, שמטופלים בשיתוף פעולה של האיגוד וכונן המשרד להגנ”ס